Elegant Rose - Working In Background Suka Dan Duka Dikongsi Bersama: Jangan terlalu Memilih Cinta...

Pembaca Setia Blogku

Rafiera Network Supply - RNS

Rafiera Network Supply - RNS
Pembekal Barangan Usahawan - Click Picture To Go Website

Wednesday, October 12, 2011

Jangan terlalu Memilih Cinta...

Suatu pagi yang dingin, terjadilah satuperbualan antara seorang guru falsafahdan pelajarnya…

Pelajar: Guru, apakah erti cinta..?Bagaimanakah saya boleh mendapatkannya…?

Guru: Ada sebuah ladang gandum yang luasdidepan sana. Berjalanlah kamu danjangan sesekali kamu berundur. Kemudianambillah satu ranting. sekiranya kamumendapati ranting tersebut sangatmenakjubkan, ertinya kamu telah menemuicinta.

Pelajar tersebut pun berjalan dan tidakberapa lama dia kembali dengan tanganyang kosong.

Guru bertanya: Mengapa kamu tidakmembawa sebatang ranting pun…?

Pelajar menjawab: Saya hanya terpaksamemilih satu ranting saja, dan sewaktuberjalan saya tidak boleh mengundurkebelakang semula. sebenarnya saya telahberjumpa dengan satu ranting yang palingmenakjubkan tapi saya tak tahu apakahyang akan menakjubkan di hadapan sanananti, maka saya biarkan ranting itulalu saya dapati tidak ada lagi rantingyang paling menakjubkan selain daripadayang saya lihat tadi. Jadi saya tidakmengambil sebatang pun akhirnya.

Gurunya menjawab: Ya, itulah cinta…

Di hari lainnya pula pelajar tersebutbertanya kepada gurunya, apa ituperkahwinan…?

Guru: Ada hutan yang subur didepan sana.berjalanlah kamu. tapi janganlah kamusesekali mengundur kebelakang. tebanglahsepohon pokok saja. dan tebanglah jikakamu merasakan bahawa pohon tersebutadalah yang paling cantik,segar dantinggi, kerana kamu telah menemukan apaitu perkahwinan.

Pelajar tersebut pun berjalan, dan tidakberapa lama, dia datang semula denganmembawa sepohon kayu, walaupun pohontersebut tidaklah berapa segar, cantikdan tinggi pada pandangan guru tersebut.

Maka gurunya pun bertanya: Mengapa kamumemotong pohon seperti ini….?

Pelajar itu menjawab: Sebab, berdasarkanpengalaman ku sebelum ini, aku hanyaberjalan separuh daripada hutan tersebutdan aku takut akan kembali dengan tangankosong. jadi saya mengambil kesempatanmenebang pohon ini lalu dibawa kesini.pada pandangan saya ianya adalah pohonyang terbaik buat saya. saya tidak mahukehilangannya atau menyesal kerana tidakmemilihnya…

Maka guru itu menjawab: Itulahperkahwinan…….

TAMAT

Kesimpulannya, usahlah terlalu memilihcinta, ditakuti anda akan terlepasnya,dan janganlah terlalu memilih jodoh,terimalah pasangan anda dengan seadanya.Tidak ada manusia yang sempurna di duniaini. Setiap insan pasti ada kelebihan dan kekurangannya.

Stumble
Delicious
Technorati
Twitter
Digg
Facebook
Yahoo
Feed

No comments:

Post a Comment

♥ Tinggalkan Jejak anda disini ♥

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...